Terminoak eta baldintzak

Erabilera eta aplikazioa

Termino eta baldintza hauek guramen.eus atariko orri nagusian aplikatzen dira, bai eta Guramen erakundeak sortu dituen beste batzuetan ere, baldin eta berariaz eta zalantzarik gabe adierazten badute webgune horren parte direla.

Erabiltzaileak

Erabiltzailetzat hartuko da webgunean nabigatzen duen pertsona oro, haren edozein orri edo ataletara sartuz, webgune horretara sartzea eta/edo hura erabiltzea nahikoa izanik, eta sarbide eta/edo erabilera horretatik hemen adierazitako terminoak eta baldintzak onartuta.

Erabiltzaileak webgunean eskaintzen den zerbitzuren bat kontratatu nahi badu, kontratazio-politikak ere aplikatuko dira, eta nahitaez bete beharko dira.

Harremanetan jartzeko moduak

Erabiltzaile batek Guramenera jo nahi badu, mezu elektroniko bat bidali ahal izango du info@guramen.eus helbidera. Era berean, Guramenekin harremanetan jarri ahal izango dira, harremanetarako inprimakiaren bidez.

Webgunearen erabilera

Webgunean dagoen informazio grafiko, testual, multimediako informazio, argazki, irudi, bideo edo artxibo digitaleko beste edozein formatu, hemendik aurrera “eduki” gisa ulertuta, Guramenena da, eta egile-eskubideei buruzko legeek babesten dute estatuan eta nazioartean.

Erabiltzaileak bere gain hartzen du webgunea erabiltzeko erantzukizuna, eta ezin ditu erabili:

  1. Legez kanpoko jarduerak egitea, legez kontrakoak edo moralaren, ohitura onen, fede onaren eta ordena publikoaren aurkakoak.
  2. Izaera arrazista, xenofoboa, pornografikoa edo terrorismoaren apologiari buruzko iruzkinak egitea edo eduki edo propaganda zabaltzea, giza eskubideen edo, oro har, eskubide zibilen aurka egiteko.
  3. Kalteak eragitea Guramengo pertsona fisiko, intelektual edo moralean, haren hornitzaileengan edo hirugarren pertsonengan.
  4. Sarean birus informatikoak edo lehen aipatutako kalteak eragin ditzaketen beste edozein sistema fisiko edo logiko sartzea edo zabaltzea.
  5. Beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko kontuetan sartzen eta/edo horiek erabiltzen saiatzea, eta haien mezuak aldatzea edo manipulatzea.

Guramenek eskubidea izango du pertsonaren duintasunarekiko errespetua urratzen duten iruzkin guztiak kentzeko, baldin eta diskriminatzaileak, xenofoboak, arrazistak edo pornografikoak badira, gazteak edo haurrak, ordena edo segurtasun publikoa erasotzen badituzte edo, haren iritziz, argitaratzeko egokiak ez badira. Edonola ere, Guramen ez da izango erabiltzaileek webguneko iritzi-tresnetan emandako iritzien erantzule.

Jabetza intelektuala

Guramen da webgunearen jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubide guztien titularra, bai eta webguneko elementuena ere. Hauek dira, besteak beste, baina ez modu mugatzailean: irudiak, soinua, argazkiak, audioa, bideoa, softwarea, testuak, markak, logotipoak, kolore-konbinazioak, egitura, diseinua, erabilitako materialen hautaketa, funtzionamendurako behar diren programak, sarbidea eta erabilera. Berariaz debekatuta dago webguneko eduki guztiak edo batzuk erreproduzitzea, banatzea eta publikoki komunikatzea, eskuragarri jartzeko modalitatea barne, edozein euskarritan eta edozein bitarteko teknikoren bidez, helburu komertzialekin edo gabe, Guramen erakundearen baimenik gabe.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Guramen erakundearen titulartasunpeko egile-eskubideak errespetatzeko, eta, ondorioz, gailu elektroniko edo birtual batean ikusi, inprimatu eta gorde ahal izango ditu, baina soilik erabilera pertsonal eta pribaturako, eta ezin izango dizkie inoiz hirugarrenei banatu, erreproduzitu, kostu bidez edo doan, ezta eraldatu ere. Edonola ere, Guramen eta webgunea aipatu beharko ditu edozein sare sozialetan edukiren bat partekatzea erabakitzen duenean, eta ezin izango du eduki bat bera ere aldatu, ez osorik, ez partzialki.

Ezin izango da partekatu ikastaro, liburu edo blogeko edo webgunearen edozein tokitako sarreren laburpenik, ez eta hirugarrenei buruzko aipamenik ere.

Bermeak baztertzea eta erantzukizuna

Guramenek behar diren neurri teknologiko guztiak hartu ditu webgunean, honako hauek eragin ditzaketen edozein motatako kalte eta galerak saihesteko, besteak beste: akatsak edo omisioak edukietan, webgunearen erabilgarritasunik eza edo birus edo programa maltzurrak edo kaltegarriak transmititzea edukietan edo erabiltzaileen datuetan, eta ez da erantzukizunik hartuko uneren batean neurri horietako batek huts egiten badu hirugarren batek behar ez bezala edo neurriz kanpo erabiltzearen ondorioz.

Erabiltzaileak ezin izango du webgunean instalatuta dagoen edozein babesgailu edo segurtasun-sistema ezabatu, aldatu, saihestu edo manipulatu.

Aldaketak

Aurretiazko abisurik gabe, webgunean egokitzat jotzen dituen aldaketak egiteko eskubidea izango du Guramen enpresak, eta haren bidez ematen diren edukiak eta zerbitzuak aldatu, ezabatu edo gehitu ahal izango ditu, bai eta horiek aurkezteko edo lokalizatzeko modua eta diseinua eta egitura ere.

Estekak

Guramenek ez du inolako kontrolik webgunean egon daitezkeen esteken eta/edo kanpoko edukien gainean, eta, beraz, ez du horien gaineko erantzukizunik egiten, eta ez du bermatzen han dagoen edozein material edo informazioren erabilgarritasun teknikoa, kalitatea, fidagarritasuna, zehaztasuna, zabaltasuna, egiazkotasuna edo baliozkotasuna, eta kanpo-lotura horiek ez dira elkartze, bat-egite, lankidetza edo parte-hartze posible gisa ulertuko dagokien web-domeinuaren titularrarekin edo arduradunarekin.

Baztertzeko eskubidea

Baldintza hauek betetzen ez dituzten erabiltzaileek eskubidea izango dute webgunerako eta/edo eskainitako zerbitzuetarako sarbidea ukatzeko edo kentzeko, aurrez abisatu beharrik gabe, norberaren edo hirugarren baten eskariz.

Emaitzen bermea

Guramen ez da erantzule izango erabiltzaileek webgunetik edo Guramek eskaintzen dituen zerbitzuetatik jasotzen duten informazioaren aplikazioan arrakasta edo porrota izateagatik. Erabiltzailea izango da arduradun bakarra Guramenek emandako materialarekin ikasitakoa aplikatzeko.

Ematen diren edukiak informazio gisa ematen dira, eta Guramenek ez du inola ere ordezkatu nahi erabiltzaileak, bezeroak edo parte-hartzaileak gai jakin batean eskatzen duen aholkularitza profesional pertsonalizaturen bat, eta ez du erantzukizunik izango hark emandako informazioa zuzen edo gaizki erabiltzeagatik izan ditzakeen arazoengatik, edo webgunearen barruan doan edo azaldu gabe dagoen edukiak eragin ditzakeen osasun-arazoak, arazo ideologikoak, ekonomikoak edo bestelakoak kontuan ez hartzeagatik izan ditzakeen arazoengatik.

Auziak linean ebaztea

Erabiltzaileak edo bezeroak zure helbide elektronikora idatzi ahal izango du webgunearekin edo emandako zerbitzuarekin duen edozein arazo konpontzeko.

Lege-ohar honen aldaketa eta iraupena

Guramenek edozein unetan aldatu ahal izango ditu hemen azaldutako terminoak eta baldintzak, aldez aurretik abisatu gabe, eta indarrean egongo dira behar bezala argitaratuta dauden bitartean.

Lege ekintzak

Guramenek, edozein unetan, legezko akzio zibil edo penalak gauzatu ahal izango ditu webgunean azaldutako edukia behar ez bezala erabiltzen duen edozein pertsonaren aurka, edo baldintza eta zehaztapen horiek ez betetzeagatik. Une oro aplikatuko da Espainiako lurraldeko legeria, eta, gatazkarik izanez gero, alderdiak zure hiriko edo zure herrialdeko jurisdikzioaren mende jarriko dira, webgunearen titularraren egoitza delako.